Així ho veiem

Construcció ecològica

Perquè un edifici sigui certament ecològic cal que sigui bioclimàtic (fase projecte) i
bioconstruit (fase construcció)

Arquitectura bioclimàtica

La paraula bioclimàtica fa referència a la manera de projectar edificis amb criteris ecològics.

L’arquitectura del s XXI és bio o no és. Tot i que la tendència, per necessitat imperativa, és clarament cap al progrés de l’arquitectura bioclimàtica, encara falta molt per que tots els projectes siguin sostenibles.

L’arquitectura bioclimàtica és aquella que té en compte la ubicació de l’edifici i el projecta amb l’objectiu d’aconseguir el màxim confort amb el mínim consum de recursos. Mitjançant una bona orientació, unes obertures adecuades, uns murs ben aïllats, ventilats o amb bona inèrcia tèrmica i una coberta ben aïllada i ventilada aconseguim reduir molt el consum energètic dels edificis sense perdre gens de confort.

La terra crua és un dels materials més adients per a l’arquitectura bioclimàtica, sens dubte: és un material que de forma totalment passiva regula la humitat i la temperatura interior i per tant ajuda a mantenir el confort sense consum energètic.

Bioconstrucció

La paraula bioconstrucció fa referència a la manera de construir edificis amb criteris ecològics. La construcció del segle XXI és bio o no és. Tot i que la tendència, per necessitat imperativa, és clarament cap al progrés de la construcció ecològica, encara falta molt per que tota la construcció sigui sostenible.

La bioconstrucció és la manera de construir que té en compte tot el cicle de vida de l’edifici des de l’origen dels recursos fins la fi de la seva vida útil. La construcció ecològica sempre triarà els materials més propers, menys tòxics, menys energívors en el seu processat i més fàcilment reciclables o reutilitzables.

La terra crua és un dels materials més adients a la bioconstrucció, sens dubte: la terra és local (o molt propera, n’hi ha arreu), no tòxica, gairebé gens processada, i infinitament reciclable. Quin altre material pot ser més ecològic?

Arquitectura ecològica

L’arquitectura ecològica és aquella que contempla els criteris de sostenibilitat en tot el projecte, des del disseny fins a la construcció, i en tot el cicle de vida de l’edifici: obtenció de recursos, execució de l’obra, temps d’ús i final de la vida útil o deconstrucció. Per tant, l’arquitectura ecològica és aquella que té en compte la bioclimàtica en el projecte, la bioconstrucció en l’execució i facilita un ús sostenible de l’edifici durant tota la seva vida útil.

Passive house

El concepte de casa passiva és molt antic. Es tracta d’obtenir el confort interior amb el mínim de sistemes actius de calefacció i refrigeració. L’objectiu de la bioclimàtica és aconseguir cases passives, són dos conceptes molt propers.

Passive house és un sistema de certificació que avalua paràmetres de consum energètic dels edificis. Es va iniciar a Alemanya als anys 90.

Passive house es basa en l’aïllament tèrmic i la ventilació forçada. Requereix molts inputs high tech de la indústria com aïllaments, membranes, sistemes mecànics de ventilació…

Passive house no és necessari en climes temperats com el nostre. Volem cases que respirin soles i no cases amb respiració assistida!

En els climes temperats ens convé la inèrcia tèrmica: materials pesants que costen d’escalfar i de refredar, és a dir que tenen molta estabilitat de temperatura. Per construir cases amb inèrcia tèrmica només necessitem el material que tenim sota els nostres peus: la terra crua.

Amb terra crua podem donar inèrcia tèrmica a l’interior d’una casa passiva, en forma d’elements arquitectònics integrats com bancs, barres de cuina o revestiments. Amb certificat o sense, la terra serà aquí sempre al servei de la construcció ecològica.